Хайде да станем задно!

Добро утро, 

Денят е приказен, слънчевите лъчи блястят ярко и толинката се прокрадва през този ноемврийски ден. 
Сутрините ми винаги започват по един и същи начин: чаша вода с лимон, горещо лате макиато....
Хайде да станем заедно!
Нина Васиљевић

I’m Nina. I’m living in Sofia,Bulgaria. My blog is the place for inspiration about make up, polishes, fashion, lifestyle and other stuff that I’m interested in. Hope you enjoy it as much as I enjoy writing it!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

I Love Your Comments!